საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მოქალაქეთა მიღება საელჩოს საკონსულო სამსახურში წარმოებს ყოველ სამუშაო დღეს გარდა პარასკევისა10:00 სთ-დან 14:00 სთ-მდე.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საკონსულო მომსახურების მიღების მიზნით, სავალდებულოა ვიზიტის წინასწარი რეგისტრაცია შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით: www.geoconsul.gov.ge

ამავე ვებგვერდის მეშვეობით შესაძლებელია მიიღოთ  დეტალური ინფორმაცია საკონსულო მომსახურების სახეობების,  წარსადგენი დოკუმენტების,  ტარიფების, შეღავათების შესახებ. ასევე, შეგიძლიათ გაეცნოთ სასარგებლო ინფორმაციას შვეიცარიასა და სხვა ქვეყნებში  მგზავრობასთან დაკავშირებით.

დამატებითი სატელეფონო კონსულტაციისათვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: +41 31 351 58 61,  ხოლო სასწრაფო  გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის  შემთხვევაში, როგორიცაა ბუნებრივი კატაკლიზმები,  ტრეფიკინგი, სხვა  კრიზისული და ფორს-მაჟორული სიტუაცია გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე  +41 79 918 83 98

 

სასარგებლო კონტაქტები:

Important emergency numbers in Switzerland
117 - Police

118 - Fire department

144 - Ambulance services

0800 117 177 - SBB Emergency Number