საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მდებარეობა:
ქ. ბერნი, შვეიცარია
მისამართი:
ზეფტიგენშთრასე 7, 3007 ბერნი
კოდი:
+ 41
ფაქსი:
(0) 31 351 58 62
ტელ.:
(0) 31 351 58 55
ტელ. (საკონსულო მომსახურება):
(0) 31 351 58 61
E-Mail:
bern.emb@mfa.gov.ge;    
bern.con@mfa.gov.ge
სამუშაო საათები:
09:00 - 18.00
სატელეფონო საათები: 10:00 - 18:00