საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის რეგულაციები!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საქართველოში დადგენილ მგზავრობის წესებთან ერთად (იხილეთ ბმული), მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია გაიარონ წინასწარი კონსულტაცია შესაბამის ავიაკომპანიასთან, რომლის საშუალებით ისინი გეგმავენ საქართველოში საჰაერო გზით მგზავრობას.

იხილეთ მოქმედი რეგულაციები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე Covid-19 საკითხების მაწილში

https://mfa.gov.ge/

გარკვეული ცვლილებები ძალაში შედის 1 ივნისიდან.

- უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სავალდებულო ხდება ჯანმრთელობის დაზღვევის წარდგენა საზღვარზე.

-ასევე, უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1-ლი ივნისიდან, სახმელეთო საზღვრები გაიხსნება და საზღვრის კვეთა შესაძლებელი იქნება სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტით და PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხით, ან მხოლოდ ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხით და ამ შემთხვევაში, ისინი ვალდებული იქნებიან, მესამე დღეს განმეორებით ჩაიტარონ PCR-ტესტირება, - იხილეთ დეტალურად:

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=79401