საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მიმდინარე წლის 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით იმართება 16 დღიანი სამთავრობო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ

მიმდინარე წლის 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით იმართება 16 დღიანი სამთავრობო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული გამოწვევების აქტუალიზაციას.

კამპანიის მთავარ თემად განისაზღვრასექსუალური შევიწროებარაც  ერთის მხრივ, ეხმიანება საერთაშორისო ვალდებულებებს და მეორეს მხრივ, პარლამენტის მიერ მაისში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტსრომლის მიხედვითაც სექსუალური შევიწროება დასჯად ქმედებად განისაზღვრა.

 

დანართში, გთხოვთ იხილოთ საინფორმაციო მასალა.

 

დანართი: „მითები და ფაქტები“

                    ბროშურა

myth and reality.pdf