საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა ილია მარჯანიძემ, 2019 წლის 30 აპრილს, ლექცია წაიკითხა შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტში

საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა ილია მარჯანიძემ, 2019 წლის 30 აპრილს, ლექცია წაიკითხა შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების ევროპათმცოდნეობის სამაგისტრო მიმართულების სტუდენტებისთვის თემაზე "საქართველო გვიანი 80-იანი წლებიდან დღევანდელობამდე - გზა შეუმდგარი სახელმწიფოებრიობიდან თანამედროვე დემოკრატიამდე".