საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები


მდებარეობა :
ქ. ბერნი, შვეიცარია
მისამართი :
 სეფტიგენსტრასე 7, 3007 ბერნი
კოდი :
+ 41 31
ფაქსი :
351 58 62
ტელეფონი :
351 58 55
E-Mail:
bern.emb@mfa.gov.ge ;    bern.con@mfa.gov.ge
სამუშაო საათები:
09.00-18.00