საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“

VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევრებს (მაგისტრანტი, მაგისტრი, დოქტორანტი, დოქტორი), რომელთა სამეცნიერო ინტერესები შეესაბამება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ძირითად სამეცნიეროკვლევით მიმართულებებს (კლასიკური და/ან ძველი ქართული ფილოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, არქივთმცოდნეობა, ხელნაწერი წიგნის კულტურა, რესტავრაცია, დიგიტალიზაცია, სხვ.).

INFO -საზაფხულო სკოლა_2020.pdf