საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

2019 წლის სექტემბრიდან ბერნის უნივერსიტეტში განახლდება ქართული ენის შემსწავლელი კურსები

2019 წლის სექტემბრიდან ბერნის უნივერსიტეტში განახლდება ქართული ენის შემსწავლელი კურსები

http://www.isw.unibe.ch/dienstleistungen/sprachkurse/georgisch/index_ger.html