საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ურთიერთობები საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები შვეიცარიის კონფედერაციასთან დამყარდა 1992 წლის 10 ივნისს.

საქართველოს ელჩები შვეიცარიაში:

 • ამირან კავაძე (14.071997 - 10.02.2003)
 • ალექსანდრე ჩიკვაიძე (14.01.2003 - 01.07.2005)
 • ლევან მიქელაძე (06.01.2006 - 01.12.2007)
 • გიორგი გორგილაძე (14.03.2008 - 03.03.2011)
 • ზურაბ ჭიაბერაშვილი (04.03.2011 - 15.03.2012)
 • ირაკლი ყურაშვილი (21.10.2012-21.10.2017).
 • დავით ჯალაღანია (08.01.2018 - დღემდე)

შვეიცარიის ელჩები საქართველოში:

 • შტეფან შპეკი (2001 - 2006)
 • ლორენცო ამბერგი (2006 - 2010),
 • გუნტერ ბეხლერი (2010 - 2015),
 • ლუკას ბეგლინგერი (2015 - დღემდე).

თანამშრომლობის სფეროები

საქართველო და შვეიცარიის კონფედერაცია აქტიურად თანამშრომლობენ როგორც ორმხრივ ფორმატში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. გარდა ამისა, 2009 წლიდან, რუსეთის ფედერაციასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის შემდეგ, შვეიცარია ასრულებს შუამავლის ფუნქციებს საქართველო-რუსეთს შორის ურთიერთობებში. ამ მიზნით, მოსკოვში შვეიცარიის საელჩოში ფუნქციონირებს საქართველოს ინტერესთა სექცია, ხოლო თბილისში შვეიცარიის საელჩოში - რუსეთის ინტერესთა სექცია.

საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ხელმოწერილია 10-მდე შეთანხმება, რომლებიც მოიცავს თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: ვაჭრობა და ეკონომიკა, ტექნიკური, ფინანსური და ჰუმანიტარული საკითხები, რეადმისია, საჰაერო მიმოსვლა, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება და ა.შ.
ქვეყნებს შორის ხორციელდება უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან.

დინამიკურად ვითარდება საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობა. საქართველოს პარლამენტში შექმნილია შვეიცარიასთან მეგობრობის ჯგუფი, ხოლო შვეიცარიის პარლამენტში - საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფი.

სულ უფრო აქტიურად ვითარდება თანამშრომლობა საქართველოს რეგიონებსა და შვეიცარიის კანტონებს შორის. ორმხრივი ურთიერთობების პერსპექტიულ მიმართულებებად განიხილება ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ფუნქციონირებს საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს-ასოციაცია და პერიოდულად იმართება ერთობლივი ბიზნეს-ფორუმები.

ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების თვალსაზრისით აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის 27 ივნისს, ქ. ბერნში, შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ხელი მოეწერა ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA - ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, შვეიცარია) ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას.

აგრეთვე მნიშვნელოვანია შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ საქართველოსთვის გაწეული ჰუმანიტარული და ტექნიკური დახმარება ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების, აღდგენა-რეკონსტრუქციის, უბედურებათა რისკების შემცირების, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა სოციალური დახმარებისა და სხვა მიმართულებებით.


ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის

 1. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში, 1999 წლის 11 მარტს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 10 ნოემბერის N601-Iს დადგენილებით. ძალაშია - 01.01.2001. 

 2. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობას შორის ტექნიკური, ფინანსური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2005 წლის 17 იანვარს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარტლამენტის 2006 წლის 28 აპრილის N2925-Iს დადგენილებით. ძალაშია - 10.05.2006. 

 3. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის ქვეყანაში უნებართვოდ მყოფი პირების რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 2005 წლის 8 აპრილს. დამტკიცებულია საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 9 აგვისტოს N689 ბრძანებულებით. ძალაშია - 01.09.2005. 

 4. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2008 წლის 22 ივლისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 12 სექტემბრის N256-IIს დადგენილებით. ძალაშია - 16.11.2010.

 5. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის მიერ საქართველოს ინტერესების დაცვის თაობაზე“ შეთანხმება.
  დადებულია ნოტების გაცვლის გზით. ძალაშია - 04.05.2009. 

 6. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში 2010 წლის 15 ივლისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამანეტის 2010 წლის 21 ივლისის N3557-რს დადგენილებით. ძალაშია - 07.07.2011.

 7. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში 13.09.2013. ძალაშია 01.01.2014


მნიშვნელოვანი ვიზიტები:

საქართველოდან:

 1. 2009 წლის დეკემბერი- საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ოფიციალურივიზიტი შვეიცარიის კონფედერაციაში

 2. 2010 წლის ივნისი- საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ვიზიტი შვეიცარიისკონფედერაციაში

 3. 2013 წლის იანვარი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის, საგარეო საქმეთამინისტრის მაია ფანჯიკიძისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგიკვირიკაშვილის ვიზიტი დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი

 4. 2013 წლის სექტემბერი- საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის ოფიციალურივიზიტი შვეიცარიის კონფედერაციაში

 5. 2014 წლის იანვარი -საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, საგარეო საქმეთამინისტრის მაია ფანჯიკიძისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგიკვირიკაშვილის ვიზიტი დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი

 6. 2014 წლის მარტი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის შალვა ფიფიას სამუშაო ვიზიტიშვეიცარიის კონფედერაციაში

 7. 2014 წლის ივნისი -საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სამუშაო ვიზიტიშვეიცარიის კონფედერაციაში

 8. 2014 წლის ოქტომბერი- საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილისოფიციალური ვიზიტი შვეიცარიის კონფედერაციაში

 9. 2014 წლის დეკემბერი- საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილის ვიზიტი ქ.ბაზელში, ეუთოს მინისტერიალი

 10. 2015 წლის იანვარი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის,ირაკლი ღარიბაშვილის, ვიცე-პრემიერის,ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილისა და საგარეო საქმეთამინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილისა ვიზიტი დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი

 11. 2015 წლის მარტი - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილის სამუშაოვიზიტი ქ. ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის სეგმენტში მონაწილეობისმიღება

 12. 2015 წლის აპრილი - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გიგი გიგიაძისსამუშაო ვიზიტი ბერნში, პოლიტიკური კონსულტაციები

 13. 2015 წლის დეკემბერი - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, დავით დონდუასსამუშაო ვიზიტი შვეიცარიის კონფედერაციაში.

 14. 2016 წლის იანვარი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილისა და საგარეოსაქმეთა მინისტრის, მიხეილ ჯანელიძის ვიზიტი დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი

 15. 2016 წლის მარტი- საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, მიხეილ ჯანელიძის სამუშაოვიზიტი ქ. ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის სეგმენტში მონაწილეობისმიღება

 16. 2016 წლის აპრილი - საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, შვეიცარიის პარლამენტშისაქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფი: ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, გიორგი კახიანი და ფატიხალვაში)

 17. 2016 წლის 27-28 ივნისი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილისოფიციალური ვიზიტი ბერნში

შვეიცარიიდან:

 1. 2009 წლის იანვარი - შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტისხელმძღვანელის მიშლინ კალმი-რეის ვიზიტი საქართველოში

 2. 2011 წლის მაისი - შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის, საგარეო საქმეთა ფედერალურიდეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიშლინ კალმი-რეის ვიზიტი საქართველოში

 3. 2012 წლის დეკემბერი - შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივნის ივროსიეს სამუშაო ვიზიტი საქართველოში

 4. 2014 წლის ივნისი - შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის, საგარეო საქმეთა ფედერალურიდეპარტამენტის ხელმძღვანელის, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის დიდიე ბურკჰალტერისოფიციალური ვიზიტი საქართველოში

 5. 2014 წლის ივლისი- შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობისჯგუფის ხელმძღვანელის, სენატორ ფილიპო ლომბარდის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში

 6. 2015 წლის მაისი- შვეიცარიის კონფედერაციის ეკონომიკის ფედერალური დეპარტამენტისხელმძღვანელის, იოჰან შნაიდერ-ამანის სამუშაო ვიზიტი თბილისში

 7. 2015 წლის ნოემბერი - შვეიცარიის ფედერალური პარლამენტის წევრის, კატი რიკლინისა დათანმხლები დელეგაციის ვიზიტი (ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) საპარლამენტო კომიტეტის წევრები)


ბმულები:

საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში
შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩო საქართველოში
შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტი
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო